Porodica Murtezić koja polaže pravo vlasništva nad Amiraginim hanom u Novom Pazaru tvrdi da je Apelacioni sud u Kragujevcu presudio u njihovu korist u sporu sa Turističkim preduzećem “Lipa”.

 

“Time je završen proceš, a Lipi nalaže da se u roku od 15 dana iseli iz Hana i plati troškove spora”, rekao je Adem Murtezić Sto plus radiju.

 

Spor oko vlasništva nad ovim objektom nastao je u trenutku privatizacije Lipe, kojom je ovo preduzeće prodato zajedno sa objektima koji su posle Drugog svetskog rata nacionalizovani i dodeljeni tadašnjem Društvenom preduzeću.