Cena grejanja u noopazarskoj Toplani uvećana je za 30 odsto od početka ove godine, pa grejanje kvadratnog metra stambenog prostora iznosi 70, 2 a poslovnog 364 dinara.

 

Ovo javno preduzeće od korisnika potražuje oko 52 miliona dinara, od čega  građani I korisnici poslovnog prostora duguju po oko 26 miliona dinara.

 

Usluge daljinskog grejanja u Novom Pazaru koristi oko 1.200 građana I oko 300 korisnika poslovnog prostora.