Prema podacima Odeljenja za urbanizam Gradske uprave Novog Pazara do sada je oko 650 osoba podnelo zahteve za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.

Načelnik ovog odeljenja Ismail Batilović rekao je radiju Sto plus da je poslednji rok za podnošenje zahteva 29. januar i pozvao sve građane da iskoriste ovu šansu i legalizuju svoje objekte.

“Sve što je neophodno jeste da u uslužnom centru Gradske uprave popune samo jedan obrazac kojim se ulazi u proces legalizacije. Ostala dokumenta mogu dostaviti kasnije. Svi oni koji su u prethodna dva roka, 2003. i 2009. godine, podnosili prijave to ne moraju da rade ponovo”, izjavio je Batilović.

On je pozvao i ljude koji su bespravno podigli objekte na seoskom području da podnesu zahtev za legalizaciju, jer je za njih ovaj proces znatno jeftiniji pošto ne moraju da plaćaju pojedine takse.

Tokom prethodna dva roka, zahteve za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u Novom Pazaru, predalo je blizu 14.000 građana, a prema nekim procenama u ovom gradu ima oko 15.000 objekata sagrađenih bez dozvole.

Rok za podnošenje zahteva za legalizaciju neće biti produžavan, a Ministarstvo građevinarstva i urbanizma ne planira novi.

Objekti onih koji se ne prijave za legalizaciju biće srušeni.

N. Kočović