NOVI PAZAR- Postepeno pove?anje starosne granice za penzionisanje gra?ana koji nemaju puni radni staž po?e?e od 1. januara 2008. godine, saopšteno je danas iz
Republi?kog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. "Od prvog dana naredne godine, muškarci ?e u penziju i?i sa 63 i po, a žene sa 58 i po godina života i najmanje 19 godina penzijskog staža", navodi se u saopstenju penzijskih fondova zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika. Dodaje se i da je poslednji dan za predaju zahteva za penzionisanje ponedeljak, 31. decembar, što podrazumeva da radni odnos mora da se raskine makar jedan dan ranije. Zahtevi se mogu proslediti i poštom, preporu?eno, pod uslovom da su poslati najkasnije 31. decembra. Iz penzionih fondova podse?aju da i dalje ostaje mogu?nost penzionisanja sa 40 godina staža za muškarce i 35 godina za žene uz najmanje 53 godine života. U penziju se može oti?i i sa 65 godina života za muškarce, odnosno 60 godina za žene uz najmanje 15 godina staža osiguranja. Tako?e, pripadnici oba pola mo?i ?e, kao i dosad, da se penzionišu sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na starost.