Preko dvadeset institucija i organizacija grada Novog Pazara, koje rade na
razvijanju bezbednog i podržavajućeg okruženja za unapređenje zdravlja mladih,
danas su potpisali sporazum o saradnji.