NOVI PAZAR- Potpredsednik Sandža?ke demokratske partije Munir Poturak pozvao je danas gra?ane Novog Pazara da na predstoje?im predsedni?kim izborima, 20. januara, glasaju za kandidata Demokratske stranke Borisa Tadi?a. Poturak je na konferenciji za novinare rekao da gra?ani glasanjem za Tadi?a dokazuju zrelost za evropske vrednosti. “Tadi? je lider me?u demokratama, predsednik jedne mo?ne i organizovane partije koja ima podršku Evrope i evropskih institucija. On jedini ima snage da Srbiju uvede u red, harmoniju i bolji život”, rekao je Poturak. On je pozvao predstavnike lokalne vlasti da se angažuju oko što hitnijeg rešavanja problema Holding kompanije “Vojin Popovi?” iz Novog Pazara. “Ukoliko se opština zainteresuje za ovu firmu, ona može postati razvojni pokreta?ki to?ak, koji može da uposli manje proizvo?a?e u gradu”, rekao je Poturak. ?lan predsedništva Sandža?ke demokratske partije Meho Mahmutovi? najavio je po?etak lokalne kampanje 5. januar 2008. godine u novopazarskom Domu kulture, a republi?ku skupštinu 12. januara u Beogradu. “Mi smo sada velika republi?ka partija, koja je odbore formirala u svim važnijim gradovima Srbije. Da bi što pre ušli u proces evropskih integracija potrebno je razmišljati i o promenama na lokalnom nivou i o prole?nim lokalnim izborima”, rekao je Mahmutovi?. On je najavio da ?e na republi?koj skupštini u Beogradu ova partija izabrati pet potpredsednika, od kojih je jedno mesto rezervisano za ženu.