U
kancelariji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Novom
Pazaru danas je održan trening za novinare na temu "Pravo na slobodan
pristup informacijama kao mehanizam u borbi protiv korupcije".

Programski
direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić rekao je za radio sto plus da
je cilj ovog treninga podsticanje novinara da se više bave temom korupcije na
lokalnom nivou.

"Da
bi se uspešno bavili ovom temom potrebno je koristiti zakon o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja kao jedan od postojećih mehanizama" rekao je
Nenadić.

Na
treningu su pored Nenadića govorili i novinar agencije Beta Zlatko Minić i
Miroslav Janković iz Misije OEBSa u Srbiji.

Serija
treninga koja je započeta u Novom Pazaru biće nastavljena i u drugim gradovima
Srbije.