Boži? ozna?ava rodjenje Hristovo i najradosniji je od svih velikih hriš?anskih praznika. Za njega su vezani mnogi obi?aji koji vreme od nekoliko nedelja oko Boži?a ?ine najsve?anijim periodom u celoj kalendarskoj godini. Iako mesec i dan rodjenja Isusa Hrista nisu ta?no utvrdjeni, taj praznik se uvek slavi 7. januara (hriš?ani koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara to ?ine 25. decembra) od 380. godine nove ere. Prema drevnom verovanju i obi?aju, Boži? se smatra veselim porodi?nim praznikom. Na taj dan se ne ide u goste, ve? se Hristovo rodjenje proslavlja u sopstvenoj ku?i. Hriš?ani tradicionalno veruju da bi tog dana svi koji su tokom godine bili u svadji, trebalo da se izmire i eventualno oproste jedni drugima nanete uvrede.