NOVI PAZAR– Direktor programa Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj USAID za ekonomsku sigurnost Majkl Pilsburi predstavio je danas u Novom Pazaru projekat namenjen mladim, nezaposlenim i hendikepiranim osobama. On je posle sastanka sa rukovodstvom novopazarske opštine rekao novinarima da ?e projekat pod naslovom "Dostignu?a mladih" u prvoj godini raditi na obrazovanju zaposlenih za nove poslove. Pilsburi je dodao da zatim sledi analiza potreba radnih mesta u privatnom sektoru i da je krajnji cilj da se mladima pomogne pri zapošljavanju. "Programi podrazumevaju i stipendije, sa ciljem da mladima pomognu da na?u svoje mesto na tržištu rada", rekao je Pilsburi.