Predstavljeni rezultati projekta UNDP u Sjenici

SJENICA– Šef Delegacije Evropske komisije u Srbiji ambasador Žozep Ljoveras, ambasador Švajcarske u Srbiji Vilhelm Mejer  i predstavnici nekoliko me?unarodnih organizacija boravili su danas u Sjenici kako bi se upoznali sa rezultatima Projekta za razvoj opština jugozapadne Srbije. Grupa zvani?nika, u kojoj su bili još i vršilac dužnosti šefa Operativnog centra Evropske agencije za rekonstrukciju u Beogradu Kristos Gofas i zamenica stalnog predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji Rini Riza, razgovarali su sa predsednikom opštine Esadom Zorni?em i obavili primopredaju radova u Opštinskom uslužnom centru. Predsednik sjeni?ke opštine Esad Zorni? rekao je na zajedni?koj konferenciji za novinare da je u sklopu PRO projekta ove godine kroz nekoliko projekta utrošeno 249 hiljada evra. “Opštinski uslužni centar je koštao 65 hiljada evra, a preostala sredstva su uložena u poboljšanje vodosnabdevanja, nabavku kontejnera i osavremenjavanje gradskog parka”, rekao je Zorni?. Predstavnici me?unarodnih organizacija su na istoj konferenciji za novinare naglasili da je re? o veoma zna?ajnim poslovima na
unapre?enju saradnje gra?ana i lokalnih samouprava, saradnje na
regionalnom nivou, kao i saradnje gradova jugozapadne Srbije i Vlade Srbije. Predstavnici me?unarodnih organizacije ju?e su obišli Sjenicu. Danas ?e boraviti i u susednoj Novoj Varoši, a sutra ?e posetiti opštinu Prijepolje. PRO program vredan je više od 10 miliona evra. Prva faza projekta koja se privodi kraju vredna je 3,4 miliona evra, a druga faza, o kojoj je Memorandum o razumevanju potpisan prošle sedmice u Vladi Srbije, oko 5,2 milona evra. Ona ?e obuhvatiti podršku opštinama Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Nova Varoš, Prijepolje, Priboj, Ivanjica i Raška. PRO projekat finansiraju Evropska unija posredstvom EAR, kao i Vlada Švajcarske posredstvom Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. UNDP je odgovoran za sprovo?enje projekta.