Predstavnici nacionalnih saveta bugarske, bošnjačke i vlaške nacionalne
manjine upoznati su sa novoustanovljenim kriterijumima za sufinansiranje štampanih
medija na jezicima manjina, saopšteno je iz Ministarstva kulture.

Državni sekretar Nadica
Momirov i pomoćnica za medije Ministarstva kulture Nataša Vučković-Lesendrić
upoznale su prestavnike nacionalnih saveta manjina sa iznosima sredstava na
godišnjem nivou za Sandžačke novine, Perspektivu, Romano Nevipe i Bratstvo.


Tim iznosima obuhvaćeni su troškovi štampe, distribucije i za plate zaposlenih.


Ministarstvo kulture je posle sastanka saopštilo da je imalo u vidu optimalne
potrebe ovih štampanih medija kako bi se i dalje nastavilo sa informisanjem nacionalnih
manjina na maternjem jeziku, a sve u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim
konvencijama.