Preporuke za dodelu sredstava lokalnim medijima

Ministarstva za kulturu i za državnu upravu i lokalnu samoupravu podržala su danas inicijativu tri medijska udruženja da utvrde preporuke o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz lokalnih budžeta lokalnim medijima.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Lokal pres uradiće u najskorijem roku preporuke sa kriterijumima za raspodelu sredstava lokalnim medijima, a koje će lokalnim samoupravama proslediti ministarstva za kulturu i za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Predstavnici NUNS-a, ANEM-a i Lokal presa istakli su na današnjem skupu u Medija centru da postoje veliki problemi u finansiranju lokalnih medija, da opredeljeni novac ide samo pojedinim glasilima, a da se u nekim opštinama uopšte ne raspodeljuje.

“Lokalni mediji se nalaze u veoma teškom položaju i postavlja se pitanje njihovog opstanka. Lokalne samouprave u praksi ne poštuju opredeljenje da izdvajaju sredstva, čime se stvara nelojalna konkurencija, mediji slabe i trpe pritiske”, rekao je potpredsednik
NUNS-a Vukašin Obradović.

Prema rečima Dejana Miladinovića iz Lokal presa, oglašavanje u lokalnim medijima je zbog opšte ekonomske krize umanjeno između 40 i 80 odsto, a tiraži su sve manji.

“Važno je da se do donošenja medijske strategije, preporukama utiče na lokalne vlasti da poštuju način raspodele finansijskih sredstava”, kazao je Saša Mirković iz ANEM-a, navodeći da finansiranje medija i njihov opstanak ne treba ostaviti dobroj volji.

Ministar kulture Nebojša Bradić rekao je da će medijska strategija definisati položaj lokalnih medija i upozorio da medijsku scenu treba da određuje tržište jer u Srbiji ima mnogo više medija, nego što to tržište zahteva.

Bradić je ukazao da je ministarstvo utvrdilo kriterijume za ostvarivanje prava na javno informisanje i razvoj istraživačkog novinarstva i da bi sredstva trebalo da dobijaju mediji koji imaju značajne i kvalitetne projekte i koji su usmereni ka zapošljavanju mladih i nove generacije novinara.

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković rekao je da bi trebalo uraditi preporuke za lokalne samouprave dok država ne utvrdi jasan okvir medijske scene i dok ne pojača finansijsku disciplinu na lokalnom nivou.