NOVI PAZAR- Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u ?etvrtak ?e biti održana prezentacija programa stipendiranja studenata za studiranje u Sjedinjenim ameri?kim državama. Sa ovog univerziteta je saopšteno da ?e o stipendijama govoriti po?asni ?lan državnog univerziteta Arizona Dejvid Pikus. Prezentacija po?inje u 13 sati i 30 minuta.