NOVI PAZAR- Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u ?etvrtak, 18. oktobra, bi?e održana prezentacija programa stipendiranja Nema?ke službe za akademsku razmenu za studente za ovu školsku godinu. Sa ovog univerziteta je saopšteno da prezentacija po?inje u 10 sati, a osim studenata mogu konkurisati i postdiplomci i nastavno osoblje.