Prijepolje: Zajedničke patrole na granici sa Crnom Gorom

Od 1. novembra 2009. godine na granici Srbije sa Crnom Gorom obavljeno je 139 zajedničkih patrola graničkih policija Srbije i Crne Gore.

Zajednički rad graničkih službi ministarstava unutrašnjih poslova dve zemlje predstavljen je 27. jula u Bijelom Polju. Novinari su se, sa starešinama graničnih službi regionalnih centara iz Prijepolja i Bijelog Polja, sreli s jednom zajedničkom patrolom u mestu Debelj, između Bijelog Polja i Sjenice.

„Tokom proteklih gotovo devet meseci, zbog vrlo teških vremenskih uslova tokom zime, nisu realizovane samo dve predviđene patrole“, rekao je novinarima Darko Marković, rukovodilac Centra granične policije u Bijelom Polju.

Mesečno se planira i izvodi najmanje po deset zajedničkih patrola.

Marković je naveo da je „evidentnoj stabilnosti granice značajan doprinos dao zajednički rad policija“.

Granica Srbije sa Crnom Gorom duga je oko 167 kilometara i njena kontrola je podeljena na četiri šektora – od Tutina do Jabuke kod Prijepolja, koji su u nadležnosti regionalnih centara u Prijepolju odnosno u Bijelom Polju.

„Zajedničke patrole imaju, pre svega, preventivnu ulogu, ali je značajan i direktan efekat zajedničkog rada u proteklom periodu“, rekao je na prezentaciji Dejan Bugarin, šef odseka za kontrolu prelaženja granice u Regionalnom centru u Prijepolju.

Otkriveno je jedno krivično delo krijumčarenja akcizne robe, zatim i određen broj ilegalnih imigranata, kao i četiri osobe koje su bez dozvole sekle šumu u pograničnom pojasu.

Granica između Srbije i Crne Gore, iako uglavnom ide teško pristupačnim planinskim terenima, dobro je poznata ne samo lokalnom stanovništvu već i švercerima iz raznih krajeva obe države.

Graničari kažu da je, pre uspostavljanja granice, izgrađena gusta mreža lokalnih i nekategorisanih puteva tako da je vrlo zahtevan posao držati ih pod kontrolom.

Uspostavljanjem saradnje sa stanovništvom i vrlo profesionalnim radom granične policije sa obe strane to je do sada ostvareno na zadovoljavajućem stepenu, zajednička je konstatacija učesnika prezentacije rada zajedničkih patrola.

Protokol o sprovođenju zajedničkih patrola uz državnu granicu Srbije i Crne Gore zaključen je 2009. godine i primenjuje se od 1. novembra. Protokol je zaključen u skladu sa Konvencijom o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi iz maja 2006. godine i predviđa zajedničke obilaske i kontrolu granice do deset kilometara po dubini teritorije.