Ministarka
za Nacionalni investicioni plan Verica Kalanović izjavila je u Prijepolju da je iz NIP-a za tu ekonomski nerazvijenu opštinu odobreno nešto
manje od 67 miliona dinara.

"Ova sredstva su na raspolaganju opštini Prijepolje, a prioritete utvrdite
sami", rekla je ministarka Kalanović opštinskim rukovodiocima.

Prijepolje je sredstva dobilo za prvu fazu novog mosta na Limu, rekonstrukciju
vodovodne mreže u naselju Luke i izmirivanje obaveza u adaptaciji vodovoda u
Brodarevu.

To su projekti koje Ministarstvo za NIP u celini finansira u okviru programa
"Razvoj infrastrukture u 40 najnerazvijenijih opština u Srbiji",
rekla je Kalanovićeva.

Predstavnici opštine Prijepolje su insistirali da se u celini finansira prva
faza izgradnje mosta na Limu za koju je potrebno oko 75 miliona dinara.

Prema rečima ministarke, Ministarstvo za NIP će prihvatiti taj stav samo ako se
u najkraćem roku opština obaveže da će obezbediti sopstveno učešće od 10-15
miliona dinara i isti iznos predvidi u budžetu za narednu godinu.

Projekte u okvkru programa pomoći najnerazvijenijim opštinama u Srbiji
Ministarstvo za NIP finansira u cilju stvaranja uslova za ravnomerniji
regionalni razvoj i smanjenje demografskog odliva stanovništva, po čemu je opština
Prijepolje vrlo karakteristična, rečeno je na sastanku.