Program evropskog partnerstva sa opštinama– PROGRES dodelio je danas 20 ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje projekata koji su izabrani za najbolje u jugozapadnoj Srbiji, u okviru javnog poziva za finansiranje projekata posredstvom Fonda za učešće građana.

 

Predajom ovih ugovora, počeće realizacija 20 projekata u jugozapadnoj Srbiji koji su rezultat partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava i koji imaju za cilj da donesu pozitivne promene u lokalnoj zajednici.

 

Menadzer programa PROGRES Grem Tindal rekao je novinarima da su nagrađeni projekti rađeni za dobrobit svih građana i pružanje pomoći onima kojima je potrebna.

 

“Drago nam je što su gradonačelnici ovog regiona prepoznali značaj saradnje sa građanskim društvom i nadamo se da će PROGRES i u narednom periodu nastaviti sa projektima koji će prvenstveno biti od koristi građanima”, kazao je Tindal.

 

Alija Halilović predsednik NVO Građanski forum koja je između ostalih od PROGRESA dobila finansijska sredstva za projekat „Uređenje turističko rekreativnog centra Borići” rekao je da ovaj projekat predstavlja mogućnost da se napravi kvalitetno izletište koje u velikoj meri može koristiti građanima.

 

“Zahvaljujući ovom projektu napravićemo nova “pluća grada”, i građanima obezbediti čist i svež vazduh”, rekao je Halilović.

 

U Novom Pazaru finansijska sredstva za realizaciju projekta dobila je i Kancelarija za mlade za projekat “Mladi mladima”.

 

Evropska unija i Vlada Švajcarske izdvojiće 170.000 evra kao podršku za realizaciju ovih projekata. 

 

E. Đulović