Program evropskog partnerstva sa opštinama – PROGRES i Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), su uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske, sproveli istraživanje zadovoljstva građana radom lokalnih samouprava u 25 opština južne i jugozapadne Srbije.

 

„Cilj ovog istraživanja je da se ispitaju stavovi i mišljenja građana o tome kako ocenjuju svoj životni standard i koliko imaju poverenja u lokalne institucije“, rekao je programski koordinator Programa progres za Novi Pazar Sjenicu i Tutin Samid Šarenkapić radiju Sto plus.

 

On je kazao da će na taj način lokalne vlasti imat jasniji uvid u stanje u zajednici, naročito u oblastima kojima treba unapređivanje.

 

„Ovo istraživanje je definisalo sve one oblasti u kojima grad može da se popravi na dobrobit svojih građana, i na osnovu toga lokalne vlasti će imati bolji uvid u sve probleme sa kojima se građani susreću“, dodao je Šarenkapić.

 

Ovo istraživanje obuhvatilo je 7.500 ispitanika iz različitih društvenih slojeva, a opštinama i javnosti rezultati će biti predstavljeni sutra.