Građanske inicijative podržaće u sklopu projekta “Jednaki u pružanju socijalnih usluga” sedam programa za poboljšanje položaja socijalno ugroženih kategorija u pet opština Sandžaka.

Koordinatorka ovog projekta Dejana Stevkovski rekla je da će ove programe realizovati 10 organizacija civilnog društva iz Sandžaka sa kojima su danas potpisani ugovori o finansiranju.

“Ciljna grupa je veoma šarolika. Projektima su obuhvaćene različite kategorije stanovništva, žene, deca, stari, osobe obolele od dijabetesa. Biće sprovedene različite aktivnosti koje će doprineti kvalitetnijem životu ovih kategorija”, izjavila je Stevkovski.

Ona je dodala da je ukupna vrednost projekata 30.000 evra i da će oni biti realizovani u narednih šest meseci.

Finansijsku podršku dobili su Centar za pružanje usluga iz Nove Varoši, Ženska inicijativa i Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu iz Priboja, tutinsko Društvo za borbu protiv šećerne bolesti “Sahar”, prijepoljsko Udruženje “Mladi i talentovani” i Forum 10, Udruženja “Zajedno”, “Jedinstvo akcije” i “Merhamet – Sandžak” iz Novog Pazara.

Pored Građanskih incijativa, projekat “Jednaki u pružanju socijalnih usluga” sprovodi i Sandžački odbor za zaštitiu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara, a finansiraju ga Evropska unija i Srbija.

N. Kočović