U Novom Pazaru će do kraja godine biti otvoren
biznis-centar koji će imati svoju kancelariju i u Beogradu i privrednicima
pomagati da predstave svoje proizvodne programe i osvoje nova tržišta, rečeno
je danas na prezentaciji projekta "Ubrzani privredni razvoj Novog
Pazara".

čŒlanovi stručnog tima koji
rade na strategiji privrednog razvoja Novog Pazara, dr Vladimir Marinković,
savetnik Instituta za razvoj malih i srednjih preduzeća i Denijel Kozličić,
ekonomista, istakli su da su glavni privredni potencijali ovog kraja u
proizvodnji džinsa, obuće, nameštaja i zdrave hrane.

Prema njihovim rečima, do početka novembra biće izrađen privredni informator
Novog Pazara, koji će sadržati najvažnije podatke o proizvodnji, kapacitetima i
razvojnim planovima ovdašnjih preduzeća.

Na taj način, kako je rečeno, potencijalni poslovni partneri iz zemlje i
inostranstva imaće uvid u to šta nudi privreda Novog Pazara.

Predstavnici stručnog ekonomskog tima naveli su da su brojna preduzeća iz
Italije, Poljske, čŒeške i Turske već izrazila interesovanje za poslovnu
saradnju sa novopazarskim preduzećima.

Gradonačelnik Novog Pazara Mirsad čerlek kazao je da će gradska uprava
raznovrsnim podsticajnim merama stvoriti povoljan poslovni ambijent i za 2.800
novopazarskih malih i srednjih preduzeća i za investitore koji će doći u ovaj
kraj.

Gradska uprava u saradnji sa stručnim ekonomskim timom iz Beograda od početka
jula radi na utvrđivanju strategije privrednog razvoja Novog Pazara.