NOVI PAZAR-Štrajk prosvetara u Novom Pazaru, osim u srednjoj medicinskj, muzi?koj i osnovnoj školi u Selakovcu, nastavljen je i danas skra?ivanjem ?asova na 30 minuta. Pregovori reprezentativnih sindikata obrazovanja i predstavnika Vlade Srbije bi?e nastavljeni danas u 18 sati. Iz sindikata isti?u da ne?e odustati od zahteva da im plate budu pove?ane za 15 odsto. Na sastanku ?e biti razmotreni procenat i dinamika pove?anja plata u okviru utvr?ene budžetske mase, oko kojih u dosadašnjim pregovorima još nije postignut kona?an dogovor. U?esnici razgovora trebalo bi da prona?u rešenje koje ?e biti u interesu prosvetnih radnika, ali i makroekonomske stabilnosti, navodi se u saopštenju.