Ekološki pokreti i nevladine organizacije protestovale su danas u Brodarevu zbog najavljene gradnje dve hidroelektrane na Limu. Jedna hidroelektrana treba da bude izgrađena iznad, a druge ispod varošice Brodarevo, na polovini puta između Prijepolja i Bijelog
Polja.

Protestna šetnja u Brodarevu je jedna u nizu manifestacija ekologa protiv gradnje brana.

Učesnici današnjeg protesta su ispred sedišta Mesne zajednice Brodarevo i kancelarije kanadske firme REV, koja je u poodmakloj fazi priprema za gradnju dve hidrocentrale, uputili brojne primedbe na adresu republičkih i lokalnih vlasti optužujući ih za samovolju i
nepoštovanje prava građana koji se protive pregrađivanju Lima.

Vlast nastoji da raseli stanovništvo Limske doline i da umesto bistrog i čistog Lima Brodarevo i okolina dobiju dva jezera što bi imalo pogubne posledice za ljude i prirodu, rečeno je na protestu.