BIJELO POLJE– Sindikat fabrike tekstila "Vunko" iz Bijelog Polja odbio je da prihvati odluku borda direktora tog preduze?a, kojom su svih 148 radnika upu?eni na prinudni odmor od 10. decembra 2007. do 10. januara 2008. godine. Umesto toga oni se svakodnevno okupljaju u portirnici preduze?a, provode radno vreme ?ekaju?i, kako su danas rekli agenciji Beta, rešavanje njihove i "Vunkove" sudbine. Zahtevi radnika su pokretanje proizvodnje, potpisivanje kolektivnog ugovora, isplata razlike plata po pravosnažnim sudskim presudama, isplata zaostalih plata od avgusta ove godine, povezivanje radnog staža od po?etka 2003. do kraja 2007. Pored toga, radnici zahtevaju povra?aj sredstava koja su u procentu od ?etiri odsto godinama ulagali u stambeni fond, rekao je Beti predsednik "Vunkovog" sindikata Milan Ljuji?, dodaju?i da radnici ne?e prihvatiti uvo?enje bilo kojeg oblika ste?aja. "Nastavi?emo proteste do ispunjenja zahteva, a ako se nebriga o nama otegne u nedogled blokira?emo obližnji magistralni put", naglasio je Ljuji? ne preciziraju?i do kada ?e radnici ?ekati rešenje. Izvršni direktor "Vunka" Radivoje Sekuli? rekao je Beti da se sudbina radnika može rešiti uvo?enjem ste?aja, odnosno tako što bi se prodao deo objekata, zemljišta i starih mašina. Smatram da bi od te prodaje inkasirali oko 1,5 miliona evra, ?ime bi bili podmireni svi dugovi prema radnicima i dobavlja?ima osim potraživanja Vlade Crne Gore, rekao je Sekuli?. On je dodao da bi se na taj na?in našlo rešenje za 15 invalida rada i 15 drugih radnika koji bi ostvarili pravo na starosne penzije ako bi im se iz novca od te prodaje povezao radni staž, nakon ?ega bi preostalih 118 radnika ?inilo tehnološku celinu koja bi mogla uspešno da radi. Predsednik borda direktora "Vunka" Ernad Bahovi? rekao je Beti da ?eka reagovanje Vlade Crne Gore na nedavnu odluku Privrednog suda kojom je odba?en njen zahtev za uvo?enje ste?aja u tu fabriku.