Osniva? Sandža?ke demokratske partije Rasim Ljaji? ponovo je na Izbornoj sednici Skupštine SDP u 'Sava centru' u Beogradu izaran za predsednika stranke. Za potpredsednike izabrani su Meho Omerovi?, Munir Poturk, Mujo Mukovi? i Vitomir Mihajlovi?. Sa sve?ane sednice Skupštine Sandža?ke Demokratske partije Rasima Ljaji?a poru?eno je da ?e Boris Tadi? pobediti na predsedni?kim izborima jer se time, kako je ocenjeno, garantuje demokratska i evropska budu?nost Srbije. Sa tog skupa u beogradskom centru Sava' pozvani su svi gradjani da glasaju za predsedni?kog kandidata DS i aktuelnog predsednika Srbije koji "najbrže" može dovesti Srbiju u Evropu. Ljaji? je rekao da ovi izbori nisu ništa manje zna?ajni od izbora 2000. godine i zato ?e ta stranka dati doprinos pobedi Tadi?a. O?ekujem da svako od vas te izbore shvati kao da je on sam kandidat za predsednika. Moramo da istr?imo ovu bitku da bi Tadi? pobedio, ne zbog njega ve? zbog nas, jer svi planovi o evropskoj perspektivi paš?e u vodu ako ne pobedimo', naglasio je Ljaji?. On je poru?io da ?e 'pobediti demokratska, evropska i gradjanska Srbija, s obzirom na to da je naš primarni cilj Srbija u Evropi, a ?ovek koji je može najbrže dovesti do tog cilja jeste Tadi?, što je interes ve?ine gradjana Srbije'.