Direktorka Nacionalne
službe za zapošljavanje ispostava Raška Vera Šumarac kaže da je zadovoljna današnjim
Sajmom zapošljavanja, koji je održan u ovoj opštini.
 

Ona je radiju Sto
plus rekla da se na sajmu predstavilo 13 preduzeća, koja su nezaposlenima
ponudila oko 250 radnih mesta.

Šumarčeva je rekla da
se broj nezaposlenih sa 4.500 ove godine smanjio na 3. 780, što zbog upošnjenja
ali i zbog novina u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
 

„Naime zdravstvena zaštita
je prešla na Fond zdravstva, tako da je jedan broj lica, koji se nalazio na našoj
evidenciji zbog ostvarivanja ove zaštite, odustao od prijavljivanja. Ipak, računam
da će se otvaranjem novih kompanija stvarno smanjiti broj nezaposlenih na našoj
evidenciji“, rekla je Šumarčeva.

Na današnjem Sajmu
zapošljavanja u Raški potrebu za radnom snagom zatražile su i velike kompanije
poput Genex-a, Delta Maxi-ja i Skijališta Srbije.