BIJELO POLJE– Dobitnik Ratkovi?eve nagrade na konkursu 37. Ratkovi?evih ve?eri poezije je pesnik, muzi?ar i esejista Vladimir ?uriši? iz Podgorice, koji je nagradu dobio za najbolju zbirku pesama izdatu izme?u dve manifestacije pod
naslovom "Ništa ubrzo ne?e eksplodirati". To priznanje, kasno sino? nakon zvani?nog otvaranja RVP, ?uriši?u je uru?io gradona?elnik Bijelog Polja Tarzan Miloševi?. Sve?anom uru?enju nagrade prethodio je miting poezije, na kojem su
svoje pesme govorila 23 pesnika iz svih republika bivše Jugoslavije, me?u kojima su Bogomil ?uzel iz Makedonije, Duško Novakovi? iz Beograda, Sinan Gudževi? iz Zagreba, Tone Škranec iz Slovenije, Goran Samardži? iz Sarajeva i Bogi? Rako?evi? iz Podgorice. U pozdravnoj re?i, gradona?elnik Miloševi? najavio je da ?e RVP od idu?e godine biti internacionalna manifestacija na kojoj ?e za tu
prestižnu nagradu uz ispunjenje ostalih uslova mo?i da se takmi?e pesnici sa svih prostora bivše Jugoslavije. "Posebnu vrednost ima proširenje jezi?kog podru?ja sa kojeg ?e stizati knjige za nagradu, i ono ?e biti pocru?je jedinstvenog
jezika sa više imena. Time ?emo pokazati da ono što je politika razjedinila, književnost odnosno kultura mogu ponovo integrisati, rekao je Miloševi?. U sastavu žirija 37. RVP bili su beogradski novinar Ljubeta Labovi? i podgori?ki kniževnici Zuvdija Hodži? i Milorad Popovi?.