BEOGRAD- Lideri vladaju?e koalicije razgovarali su, na sastanku u petak uve?e, pored predsedni?kih, i o na?inu i vremenu održavanja lokalnih i pokrajinskih izbora. Kako saznaje agencija Beta, kona?an dogovor nije postignut ali je pominjana mogu?nost da se pokrajinski održe u isto vreme kada i predsedni?ki, odnosno u drugoj polovini januara, po proprocionalnom izbornom modelu. Cenzus na pokrajinskim izborima bio bi pet odsto. Lokalni izbori, po proporcioanlnom modelu i sa cenzusom podignutim sa tri na pet odsto, bili bi održani na prole?e 2008. godine, pominjano je na sino?njem sastanku, na kome nije postignut kona?an dogovor o tom pitanju.