NOVI PAZAR– Politi?ki analiti?ar Dejan Vuk Stankovi? ocenio je da, za razliku od pripadnika ma?arske manjine, bošnja?ke stranke nemaju svojeg predsedni?kog kandidata, jer su interesi Bošnjaka u Srbiji direktnije tretirani u organima republi?ke vlasti. On je Sto plus radiju pojasnio da sandža?ke partije podržavaju vladu i imaju bolji na?in da zadovolje interese Sandžaka, dok ma?arske stranke nisu tako direktno povezane sa vlaš?u. „Mislim da je to i jedan od razloga zbog ?ega se Ištvan Pastor kandidovao za predsednika Srbije“, rekao je Stankovi?. Prema oceni Stankovi?a, dobro je što se pojavio kandidat koji objedinjuje ma?arske stranke i „vrlo jasno“ postavio politi?ku agendu. „On (Pastor), kada je re? o podršci u drugom krugu, verovatno može na osnovu rezulatata isposlovati nešto za interese ma?arske nacionalne manjine“, rekao je Stankovi?. Prema njegovoj oceni, razli?ite pozicije predstavnika dve manjinske zajednice su i razlog što Ma?ari imaju svojeg predsedni?kog kandidata, a Bošnjaci podržavaju dvojicu kandidata vladaju?e koalicije. „Bošnjaci, dosadašnjim i trenutnim u?eš?em u vlasti, sada mogu da o?ekuju i poboljšanje ukupnih uslova života u Sandžaku, dok Ma?ari žele da uspostave neku komunikaciju sa budu?im predsednikom i tako poboljšaju svoj položaj“, rekao je Stankovi? Sto plus radiju.