PODGORICA- Novi Ustav Crne Gore koji je usvojen ju?e, ve?inom glasova u republi?kom parlamentu, naišao je na razlicite ocene predstavnika politi?kih partija. Predsednik vladaju?e Demokratske partije socijalista Milo Djukanovi? je novi ustav ocenio kao "završni ?in" obnove pune državnosti Crne Gore koja je 21. maja 2006. godine, posle 88 godina, ponovo postala nezavisna država. Kako je Djukanovi? objasnio za medije, posle usvajanja Ustava, Crna Gora je tim aktom, tako?e, "otvorila evropska vrata svoje budu?nosti". "Svim gra?anima Crne Gore sada se smeši evropski kvalitet života", rekao je Djukanovi?. Prema oceni predsednika manje vladaju?e stranke, Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranka Krivokapi?a, novi Ustav predstavlja "dobro sidro za državu Crnu Goru". Ustav ?e, kako je Krivokapi? ocenio, omogu?iti i brži korak Crne Gore ka evropskim integracijama. I Djukanovi? i Krivokapi? su izrazili žaljenje zbog toga što deo opozicije u Crnoj Gori nije glasao za novi Ustav, ali su ocenili da zbog toga ustavnim rešenjima ni u ?emu ne?e biti zakinuti gra?ani koje predstavljaju te partije. "Moramo biti obazrivi, i na re?i i na delu", kazao je predsednik opozicione Socijalisti?ke narodne partije Sr?an Mili?, povodom usvajanja novog Ustava, za koji nije glasala njegova stranka. Mili? je rekao da je Crna Gora "dom svih, bez obzira na to ko je za, a ko protiv Ustava". Predsednik opozicionog "Pokreta za promene" Nebojša Medojevi? je ocenio da "niko nije skroz zadovoljan novim Ustavom, ali da ne može biti ni potpuno nezadovoljan". "Napravili smo veliki posao", rekao je Medojevi?, ?ija je partija sa vladaju?om koalicijiom postigla kompromis o rešenjima u novom Ustavu. Funkcioner opozicione Srpske narodne stranke Goran Danilovi? predvi?a da ?e u Crnoj Gori "nastupiti politi?ka kriza i borbe", posle usvajanja novog Ustava, jer, kako je objasnio, tim aktom nije ostvareno politi?ko pomirenje u državi. Danilovi? je ponovio ranije ocene da je Ustav Crne Gore "diskriminatorski" u odnosu na Srbe u toj državi. Prema re?ima funkcionera Narodne stranke Dragana SSo?a, usvojen je takav Ustav Crne Gore koji je "podelio državotvorni narod", Srbe i Crnogorce. Predsednik Demokratskog saveza (Albanaca) u Crnoj Gori Mehmed Bardhi je ocenio da je crnogorska vlast, "zbog toga što je bila nespremna, propuštila šansu da ovim ustavom uredi crnogorsko-albanske odnose u Crnoj Gori". Bardhi je objasnio da je bio odsutan u parlamentu, prilikom glasanja o novom Ustavu, jer, kako je naveo, uveren je da Crna Gora treba da ima Ustav, pa nije hteo da glasa protiv.