NVO Urban-in u
saradnji sa Centrom za decu i omladinu “Duga” i gradskim Komesarijatom za
izbeglice realizovaće projekat “Izrada lokalnog strateškog plana za Rome u
Novom Pazaru”.
 

Direktorka Urban-ina
Aida č†orović rekla je za radio Sto plus da je cilj ovog projekta da se Romima
kao najsiromašnijoj kategoriji stanovništva obezbede što bolji uslovi života.

„Ovom kategorijom
stanovništva treba se baviti sistematično i temeljno, i očekujemo da u narednom
periodu podignemo kvalitet života romske zajednice“, rekla je č†orovićeva.
 

č†orovićeva je
podsetila da je prvi sastanak Radne grupe za izradu strateškog plana za Rome
održan danas u Multimedijalnom centru.

„Na sastanku je
govorio koordinator Dekade Roma u Srbiji Osman Balić koji je prisutne upoznao
sa funkcionisanjem Dekade Roma i njenom implementacijom na nacionalnom nivou,
rekla je č†orovićeva.
 

Ona je naglasila da će
pored realizacije ovog plana sutra započeti i izrada strateškog i akcionog
plana za mlade.