NOVI PAZAR– Nekoliko opozicionih partija iz Novog Pazara ponovile su danas optužbe da je opština falsifikovala rezultate referenduma o mesnom samdoprinosu i zatražile sprovo?enje istrage. Kako se navodi u zajedni?kom saopštenju šest stranaka, opštinski tužilac Milioš Miljkovi? treba da “pokrene istragu zbog falsifikovanja i zloupotrebe potpisa gra?ana”. Ove stranke su ocenile da je “bilo grubih malverizacija od strane referendumske komisije, na ?ijem ?elu su bili Mensur Memi? i Miljan Beli?”. Sandža?ka alternativa, Sandža?ka demokratska partije, Sandža?ka demokratska unija, Demokratska stranka, Stranka za Sandžak i Stranka Zeleni tvrde da “ogroman broj gra?ana nije izašao na referendum, dok su opštinski zvani?nici objavili rezultate da je na referendum izašlo 25.000 gra?ana”.