Regionalna tuži Bošnja?ku TV

NOVI PAZAR- Republi?ka radiodifuzna agencija zatražila je danas izjavu od Bošnja?ke televizije iz Novog Pazara povodom optužbi Regionalne televizije za neovlaš?eno emitovanje programa. RRA je u nalogu BTV zatražila da u roku od 15 dana odgovori na prijavu RTV. Prema navodima u prijavi RRA, osim ometanja signala Regionalne TV,  Bošnja?ka televizija je optužena za neovlaš?eno emitovanje programa, emitovanje sadržaja bez autorskog prava, neidentifikovanje emitera i bavljenje radiodiznom delatnoš?u bez saglasnosti RRA. Regionalna TV je zatražila gašenje predajnika BTV, zakonske sankcije prema odgovornim licima u televiziji i Bošnja?kom kulturno-umetni?kom društvu “Mur”, koje je ozna?eno kao osniva?.