NOVI PAZAR– Predstavnici novopazarske opštine i PRO programa razvoja opština Jugozapadne Srbije sve?ano su danas predali na upotrebu rekonstruisanu zgradu de?ijeg vrti?a “Mladost” u Novom Pazaru. Vrti? su zajedni?ki otvorili zamenik menadžera PRO programa Dobrivoje Stan?i?, predstavnica Opštine Vasvija Gusinac i direktorka vrti?a Farisa Fetahovi?. Zamenik menadžera PRO programa Dobrivoje Stan?i? rekao je na sve?anosti da je rekonstrukcija vrti?a koštala 187.000 evra. “Na inicijatiovu vrti?a, odobrili cmo projekat kojim je bila predvi?ena zamena stolarije, krova i delimi?na rekonstrukcija unutrašnjosti. Donatori su izdvojili 136 hiljada a novopazarska opština još  51.000 evra”, rekao je Stan?i?. On je ovom prilikom najavio i nove zajedni?ke projekte sa novopazarskom opštinom. Predstavnica opštine Vasvija Gusinac je rekla da je ovaj objekat renoviran zahvalju?i, pre svega, sredstvima donatora. “Opština je dala prioritet ovom projektu, jer daje zna?aj poboljšanju uslova za decu, zbog ?ega smo naše u?eš?e sa 10 pove?ali na blizu 25 odsto”, rekla je Vasvija Gusinac.