Posle odluke Skupštine Novog
Pazara o transformaciji Zavoda za urbanizam, izgradnju i uređenje u dva nova
preduzeća, do kraja sledećeg meseca bi konačno trebalo da počnu da rade Zavod
za urbanizam” i “Direkcija za izgradnju”.