Mreža za restituciju danas će Vladi Srbije podneti inicijativu da se ne čeka predlog novog zakona o restituciji, već da Skupština Srbije odmah razmatra ranije dostavljene predloge koji predviđaju vraćanje imovine u naturi, najavio je koordinator Mreže Mile Antić.

Mreža za restituciju će, kako je rekao, zatražiti od Vlade Srbije obustavi primenu Zakona o planiranju i izgradnji, do usvajanja zakona o restituciji.

Na taj način, prema njegovim rečim, bilo bi sprečeno da državna imovina prelazi u vlasništvo moćnih pojedinaca, na osnovu propisa koji omogućuju da se pravo korišćenja građevinskog zemljišta pretvori u pravo svojine.

Ustavni sud Srbije nije prihvatio inicijative kojima se osporavala ustavnost Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, koji predviđa prioritetno naturalno obeštećenje.

Vlada Srbije je najavljivala da će rešenja u budućem zakonu o restituciji zavisiće od otoga da li će Ustavni sud oceniti da je taj zakon u skadu sa Ustavom.