NOVI PAZAR– čŒlanovi Sabora Islamske zajednice u Srbiji na čelu sa muftijom Muamerom Zukorlićem usvojili su danas Deklaraciju kojom osuđuju ugrožavanje verske slobode i permanentno ugrožavanje prava muslimana ove IZ. Najviši organ upravljanja ove IZ naveo je da Deklaraciju usvaja posle šestomesečnih pokušaja razbijanja Zajednice, čime su “ugrožene verske slobode muslimana” od strane opštinskih organa Novog Pazara, Sjenice i Tutina, ministarstava vera i infrastrukture, zavoda za statistiku i zaštitu spomenika kulture, kao i policije, tužilaštva i pravosuđa. “Od predsednika Republike i predsednika Vlade tražimo da zaustave permanentno ugrožavanje prava muslimana i IZ”, navodi se u ovoj deklaraciji. Od nadležnih državnih organa je zatražena zaštita njenih službenika i imovine i privođenje lica odgovornih za incidente u dvorištu Altun alem džamije u Novom Pazaru i prilikom polaganja kamena temeljca za izgradnju Medrese u Tutinu. Sabor IZ je ovim putem odao priznanje svojim članovima na odbrani jedinstva zajednice, na čelu sa glavnim muftijom Muamerom Zukorlićem. “Izražavamo najiskreniju zahvalnost i priznanje vrhovnom verskom poglavaru IZ Mustafi ceriću na svemu što je preduzeo u cilju pomoći muslimanima u Srbiji”, navodi se u Deklaraciji Sabora IZ u Srbiji. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić obraćajući se vernicima na platou ispred Mešihata ponovio je navode iz Deklaracije. On je povodom Dana jedinstva Islamske zajednice u Srbiji ocenio da državni organi primenjuju dvojne standard. “Kažu da su Muslimani ravnopravni građani Srbije, a primenjuju dvojne standarde.  Jedne, kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, a druge kada je u pitanju Islamska zajednica”, rekao je Zukorlić pred više od dve hiljade okupljenih vernika. On je istakao da Bošnjaci “neće više tolerisati dve Islamske zajednice”, ali da će se mirnim putem, dizanjem glasa, boriti protiv svih nepravdi koje su im pričinjene poslednjih meseci. “Samo borbom mirnim putem mi ćemo se ponašati u skladu sa civilizacijskim normama 21. veka”, rekao je Zukorlić. On je rekao da neće dozvoliti nikome da otuđuje džamije, vakufsku imovinu i da će nastaviti da gradi Medrese u svim gradovima gde ima Bošnjaka. “Medrese i škole su svetiljke svakog civilizovanog društva, jer se danas ceo svet utrkuje koje će i kakve škole da ima. Mi moramo uzdignute glave trpeti i pobediti one koji su otišli od nas”, rekao je Zukorlić. On je dodao da Deklaracija koju su usvojili članovi Sabora, na sednici pre ovog skupa, predstavlja pojačan glas osude svega što se poslednjih meseci dešavalo u Sandžaku.