NOVI PAZAR- Dugogodišnji novinar “Glasa islama” Refik Sadikovi? sutra na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru brani magistarsku tezu na temu “Tipovi parcelisanih re?enica u jeziku proze”. Sadikovi? ?e magistarski rad braniti pred profesorima Mišom Došli?em, Živojinom Stanoj?i?em i Hasnijom Muratagi?em Tunom. Odbrana magistarskog rada po?inje u 12 sati u Velikoj sali ovog Univerziteta.