NOVI PAZAR- Predsednik Medžlisa Islamske zajednice u Novom Pazaru Sead Ša?irovi? rekao je da je policija stajala na ulaznim vratima, da se za?uo pucanj i potom je pao Eko Biševac, koji se nalazio u dvorištu džamije. "Kada je grupa ljudi sa Hasibom Suljevi?em, imamom koji je lojalan Ademu Zilki?u, pokušala da u?e u dvorište džamije koju ?uvaju pristalice Islamske zajednice u Srbiji na ?ijem ?elu je Muamer Zukorli?, zasuli su nas kamenicama i ranili su Biševca", rekao je Ša?irovi?. "Isti?em da sa naše stane niko i apsolutno niko nije pucao", rekao je Ša?irovi?. "Rijaset ?e koristiti sva raspoloživa zakonska sredstva da bi vernicima bile dostupne sve džamije koje ?uva policija", rekao je Ša?irovi?. "Mi se nadamo da ?e državni organi sada preduzeti energi?ne mere da, u domenu svojih nadležnosti, postupe u skladu sa zakonom", kaže on. "Prije svega, to zna?i da se džamija vrati vernicima, a da ?e svi oni koji su izazivali i provocirali vernike i strpljenje vernika, da ?e odgovarati", rekao je on.