NOVI PAZAR– Predsednik Medžlisa Islamske zajednice u Srbiji za Novi
Pazar Sead Ša?irovi? rekao je da vernici, dok traju radovi u Altun
Alem džamiji mogu da se mole u drugoj, ali da su se "za klanjanje na
ulici odlu?ili ljudi koji žele da izazivanjem problema skrenu pažnju
javnosti". On je ponovio da je rekonstrukcija džamije, koja je pod
zaštitom države kao objekat od posebnog zna?aja, legalna. "Mi smo u
svakodnevnoj komunikaciji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u
Kraljevu i sve radimo u skladu sa njihovim preporukama", rekao je
Ša?irovi?. On je dodao da ?e Zavodu biti dostavljena dodatna
dokumentacija o radovima, prema rešenju koje su dobili iz ove
institucije u kojem su precizirani uslovi rekonstrukcije džamije.