NOVI PAZAR- Direktor Javnog preduze?a "Gradska toplana" Bojan Bio?anin rekao je da su radnici ovog preduze?a sanirali sve kvarove na toplovodnoj mreži i da su sada radijatori u stanovima i poslovnim objektima topli. „Problema ima samo u pojedina?nim slu?ajevima“, rekao je Bio?anin Sto plus radiju. On je dodao da se dugovanja potroša?a prema ovom preduze?u nisu smanjila i da i dalje iznose oko 26 miliona dinara. Toplana je obezbedila dovoljno energenata za po?etak grejne sezone. Tokom zime ovom preduze?u je za grejanje potrebno 1. 600 tona mazuta i 800 tona uglja. Gradska toplana u Novom Pazaru greje više od 1.000 stanova i 350 poslovnih prostorija, što ukupno iznosi oko 100 hiljada kvadrata prostora.