NOVI PAZAR- Nekoliko nevladinih organizacija iz Beograda,Novog Pazara i Tutina organizuju u ponedeljak, 22. oktobra mirovni skup i protestnu šetnju u Novom Pazaru, povodom se?anja na zlo?in u Sjeverinu koji je izvršen na taj dan 1992. godine. Skup, koji po?inje u 15 sati u peša?koj zoni, bi?e održan pod nazivom “Sa?uvajmo mir u Sandžaku”. Skup organizuju beogradski Centar za kulturnu dekontaminaciju, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Žene u crnom, Damad, Urban- in i Impuls.