NOVI PAZAR– Sandža?ka demokratska partija Rasima Ljaji?a optužila je danas novopazarsku opštinu da je falsifikovala rezultate nedeljnog referenduma o mesnom samodoprinosu. Kako je saopštila SDP, opštinsko rukovodststvo na ?elu sa liderom koalicije Lista za Sandžak Sulejmanom Ugljaninom, “ve? sedam godina krši finansijske zakone i manipuliše bira?kim pravom gra?ana”. Ova stranka je saopštila da su njeni “nezavisni posmatra?i pratili izlaznost gra?ana, koja se kretala izme?u 4 i 5 odsto upisanih bira?a, odnosno 1.800 gra?ana Novog Pazara”. Opštinska komisija za sprovo?enje referenduma saopštila je ju?e da su se gra?ani referendumom izjasnili za nastavak mesnog samodoprinosa.  “Od 48.252 gra?ana Novog Pazara sa pravom glasa, na referendum je izašlo 25.225, odnosno 52.27 odsto. Za nastavak mesnog samodoprinosa glasalo je 24.825 (98,41 odsto), dok se protiv izjasnilo 315 gra?ana (1,24 odsto)”, saopštila je referendumska komisija. Na osnovu rezlutata izjašnjavanja, svi zaposleni koji žive na gradskom podru?ju Novog Pazara u narednih pet godina izdvaja?e dva odsto od neto mese?nih prihoda.