BEOGRAD/ NOVI PAZAR– Poslanici Sandža?ke demokratske partije optužili su danas predsednka opštine Novi Pazar Sulejmana Ugljanina za spre?avanje održavanja akcije Mobilni parlament u tom gradu. Na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, poslanik SDP-a Mujo Mukovi? optužio je poslanika Socijalno-liberalne partije Sandžaka Bajrama Omeragi?a da je, po nalogu Ugljanina, spre?io održavanje mobilnog parlamenta u Gimnaziji u Novom Pazaru. Pored poslanika, u akciji je trebalo da u?estuju i predstavnici OEBS-a i skupštinskih službi. Mukovi? je naveo da je Omeragi? rekao da nije želeo da u?estvuje u akciji jer su nekoliko dana ranije pale teške re?i u tom gradu, pa se boji da ?e tenzije biti podignute, ali da je izrazio spremnost da ve? sutradan u?estvuje u radu mobilnog parlamenta u Tutinu. Poslanik Demokratske stranke Sr?an Milivojevi? je rekao da su predstavnici svih poslani?kih grupa, sem radikala, potvrdili dolazak u Novi Pazar, ali da su tog dana kada je zakazan razgovor sa ?acima u Gimnaziji, jedan po jedan otkazali u?eš?e. Milivojevi? je rekao i da je prethodno mobilni parlament bez problema održan u Vranju, Nišu i Pirotu. Akcija je u Novom Pazaru bila zakazana za 16. oktobar. Omeragi? je u izjavi novinarima u skupštini odbacio sve optužbe, navode?i da nije želeo da u?estvuje na skupu jer ?ak 13 stranaka nije poslalo svoje predstavnike. "Nisam želeo da opstruišem rad mobilnog parlamenta i smatram da on treba ponovo da se oraganizuje u Sandžaku, ali bolje organizovan i uz prisustvu svih stranaka", rekao je Omeragi?.