BOR/NOVI PAZAR- Predsednik Sandža?ke demokratske partije Rasim Ljaji? je, prilikom osnivanja opštinskog odbora te stranke u Boru, najavio zvani?ni po?etak kampanje SDP za lokalne izbore. "Ovo je po?etak naše kampanje za izbore koji bi po slovu zakona morali da budu raspisani do kraja godine, a o?ekuje se da budu održani najkasnije do kraja marta", rekao je Ljaji?. On je ocenio da ?e SDP predstavljati jednu od "najrelevantnijih" stranaka u Srbiji, a za strateškog partnera je ozna?io Demokratsku stranku. Prema Ljaji?evim re?ima, otvaranje odbora SDP-a u Boru je po?etak osnivanja odbora te stranke i u ostalim gradovima u Srbiji. "Naš krajnji cilj je osnivanje 50 opštinskih odbora SDP, da na izborima nastupimo kao jaka multietni?ka stranka", kazao je Ljaji?.Za predsednika SDP-a u Boru izabran je Šašuvar Useinovi?.