NOVI PAZAR– Potpredsednik Sandža?ke demokratske partije Mujo Mukovi? izjavio je danas da ?e ova partija na predstoje?im predsedni?kim izborima podržati lidera Demokratske stranke Borisa Tadi?a. “Bilo je zahteva da imamo svojeg kandidata. Me?utim, doneli smo odluku da podržimo Tadi?a, jer on ima najve?e šanse da odnese pobedu. Smatramo da je njegova pobeda važna za dalje procese priibližavanja Srbije Evropskoj uniji”, rekao je Mukovi?. Prema negovim re?ima, predstoje?i predsedni?ki izbori ?e SDP poslužiti i za pripremu za u?eš?e na lokalnim izborima. “Pozvali sve opozicione partije u Sandžaku da se priklju?e našoj stranci i tako se zajedno izborimo za demokratske promene, poput onih kakve su se desile 5. oktobra u Srbiji”, rekao je Mukovi?.