BEOGRAD– ?lan mešihata Islamske zajednice Sandžaka Sabit Še?ovi? ocenio je danas da situacija u Sandžaku nije mirna, ali da kod vernika postoji velika želja da se problemi prevazi?u. "Mi smo spremni na razgovore jer su razgovori najbolji put za prevazilaženje ovakvog stanja i najbolje bi bilo da budu direktni", rekao je Še?ovi? na konferenciji za novinare. On je poru?io vernicima da se drže argumenata, da ne dozvole da budu izmanipulisani i uvu?eni u sukob. Prema njegovim re?ima, najodgovorniji za probleme koji su se desili unutar islamske zajednice je Muamer efendija Zukorli? koji je "imao najviše nadležnosti", ali je pokušavao da prikrije probleme i da "nametne jednoumlje". Navode?i probleme Se?ovi? je kazao da rukovodstvo IZ nije vodilo ra?una da se zajednica ravnomerno razvija. On je zatim naveo "degradaciju imama", verskih službenika, jer neki od njih, kako je kazao, nemaju ni penzijsko ni zdravstveno osiguranje a rade ve? 20 godina. Še?ovi? je rekao da je Zukorli? oko sebe okupljao poltrone, a ne ljude koji ?e doprinositi IZ, i da je rukovodstvo bilo blisko odre?enim politi?kim krugovima što je revoltiralo vernike, kao i da vernici nikada nisu bili upoznati sa finansijskim poslovanjem IZ u Sandžaku.