NOVI PAZAR– Prosvetni radnici u novopazarskim osnovnim i srednjim školama najavili su da ?e se sutra pridružiti štrajku. Predsednik Sindikata u Ekonomsko-trgovinskoj školi i delegat u republi?kom Sindikatu obrazovanja Srbije Huzeir Trtovac rekao je Sto plus radiju da je odluka doneta na ju?eršanjoj sednici sindikata ovdašnjih osnovnih i srednjih škola. “Do sutra treba da završimo formalnosti koje od nas traži Školska uprava u Kraljevu. Oni su od naših direktora tražili spiskove sa potpisima profesora koji ?e štrajkovati, verovatno na taj na?in žele da nas uplaše da stupimo u štrajk”, rekao je Trtovac. On je istakao da štrajk ne?e biti okon?an sve do ispunjenja zahteva, odnosno pove?anja zarada od 20 odsto u 2008. godini. “Šira javnost možda nije upoznata da naše vannastano osoblje i pomo?ni radnici primaju platu 12 hiljada dinara, sa toplim obrokom i regresom”, dodao je Trtovac.  Prosvetni radnici po?eli su štrajk u ponedeljak u školama širom Srbije. ?asovi u osnovnim i srednjim školama u Srbiji su skra?eni sa 45 na 30 minuta.