SJENICA- Inspektor za rad i radne odnose u Sjenici Zoran Re?evi? evidentirao je u prethodnih devet meseci 12 radnika na crno u ?itavoj opštini. „Ove radnike smo evidentirali u ugostiteljskim objektima i u par trgovinskih radnji. Smatram da su za ovako mali broj radnika na crno zaslužne visoke kazne“, rekao je Re?evi?. Kazne predvi?ene po novom Zakonu o radu iznose od 800 hiljada do milion dinara, za pravna, i od 40 do 50 hiljada dinara za odgovorna lica. Na evidenciji Zavoda za nezaposlena lica u Sjenici ima 5.256 gra?ana.