Gradska biblioteka „Muhamed Abdagić“ u Sjenici, obogatila je svoj fond sa
400 novih knjiga, koje su stigle iz Ministarstva za kulturu, ali su zaposleni u toj
ustanovi nezadovoljni izborom novih naslova.