Stalna konferencija gradova i opština saopštila je da nisu tačni navodi Ministarstva građevine da su samo neke lokalne samouprave, među kojima i Novi Pazar, dostavile podatke o broju novih zahteva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata.

SKGO je saopštila da je podatke dostavilo više od 50 gradova i opština, a ne samo pet, kako je pre nekoliko dana saopštilo to Ministarstvo.

Rok za podnošenje zahteva za legalizaciju po novom zakonu istekao je 29. januara, a istekao je i rok koji su imale lokalne samouprave da utvrde visinu naknada i umanjenja.

Tada su opštine i gradovi trebali da informišu Ministarstvo i o tome da li su predvideli i popust za jednokratno plaćanje, kao i koji rok su dali za plaćanje na rate.

Prema ranijim najavama, u Ministarstvu građevinarstva očekuju da bi ukupan broj podnetih zahteva za legalizaciju bespravno podignutih objekata u Srbiji mogao da bude oko milion.